Szkolenie

Obsługa urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników
transportowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i technicznymi oraz praktycznymi w zakresie budowy, zasad prawidłowej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Jednocześnie celem nauczania kursowego jest przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Transportu Dozoru Technicznego przeprowadzanego w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 Poz. 1008).

Dla kogo jest to szkolenie?

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

ma ukończone 18 lat;

nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Czas trwania szkolenia
i sposób organizacji

Szkolenie obejmuje co
najmniej 24 godziny
16 godzin wykładów
godzin ćwiczeń praktycznych
Zajęcia teoretyczne odbywają się
w pełni przystosowanej i wyposażonej
sali szkoleniowej.
 


Liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia
szkoleniowego nie przekracza 8 godzin.

Liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia
szkoleniowego nie przekracza 8 godzin.

Prowadzący szkolenie

Dariusz Mackiewicz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydział inżynierii materiałowej.

Obrona pracy magisterskiej w Polskiej Akademii Nauk na wydziale chemii fizycznej.

Doktorant na Politechnice Warszawskiej (wydział inżynierii materiałowej).

Starszy inspektor Transportowego Dozoru Technicznego – z doświadczeniem 15-letnim.

Jako główny specjalista TDT i z ramienia TDT sprawował nadzór nad budową portu LNG w Świnoujściu.

Egzamin i zaświadczenie

Szkolenie kończy się sprawdzeniem posiadanych wiadomości i umiejętności stanowiących tematykę przedmiotowego szkolenia
w formie egzaminu. Każdy uczestnik szkolenia, po złożeniu egzaminu w wynikiem pozytywnym, otrzyma zaświadczenie
potwierdzające jego udział w kursie. Sprawdzenie kwalifikacji uczestników odbędzie się przed komisją powołaną przez Transportowy
Dozór Techniczny.

REJESTRACJA NA KURS

  Poniższe dane są dla nas niezbędne do przedłożenia w Instytucie Transportu
  Samochodowego. W razie pytań prosimy o telefon.



  Adres do korespondencji




  Dane płatnika za egzamin





  Zgody

  Potrzebujemy Twojej zgody na:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu złożenia wniosku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Centrum Horyzont Jan Komorowski.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o cenach, promocjach oraz informacjach handlowych drogą elektroniczną przez Centrum Horyzont Jan Komorowski z siedzibą w Radomiu (adres: ul. Lechicka 43, 26-600, Radom) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).




   Poniższe dane są dla nas niezbędne do przedłożenia w Instytucie Transportu
   Samochodowego. W razie pytań prosimy o telefon.



   Adres do korespondencji




   Dane płatnika za egzamin





   Zgody

   Potrzebujemy Twojej zgody na:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu złożenia wniosku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Centrum Horyzont Jan Komorowski.

   Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o cenach, promocjach oraz informacjach handlowych drogą elektroniczną przez Centrum Horyzont Jan Komorowski z siedzibą w Radomiu (adres: ul. Lechicka 43, 26-600, Radom) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).




   Skontaktuj się z nami

   800 800 800